А.К.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Објавено: 25.03.2021
Заштита на укажувачи
Заштита на укажувачи

1. ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВА ОД УКАЖУВАЧИ - превземи

2. ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР - превземи

3. ПРАВИЛНИК ЗА НАСОКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИ АКТИ ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВОПРАВНОТОЛИЦЕВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР - превземи

4. УПАТСТВО - за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите - превземи

5. У К А З - ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ - ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ - превземи

Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016